Điều khoản sử dụng

XIN ĐỌC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB.
Khi sử dụng trang web này, có nghĩa là bạn đồng ý các điều khoản và điều kiện sử dụng. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện sử dụng, nghĩa là không sử dụng trang web này!

Chúng tôi có thể sửa đổi và cập nhật cá điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào, khi bạn tiếp tục sử dụng trang web Hello Doctor việc này đồng nghĩa bạn chấp nhận những thay đổi đó.
Các tham vấn trực tuyến từ thông tin của Hello Doctor chỉ dành cho những người trưởng thành và được cho phép của chuyên gia y tế. Chúng tôi hy vọng rằng các thông tin, tham vấn của Hello Doctor mang lại những hữu ích cho bạn, nhưng điều này không thể thay thế cho việc đánh giá lâm sàng. Nếu bạn sử dụng các thông tin trên Hello Doctor, chúng tôi khuyến cáo bạn không nên tự ý sử dụng để thay thế hoàn toàn với bác sĩ hoặc chuyên viên y tế khác đủ điều kiện. Đối với việc quyết định loại thuốc, phương pháp điều trị, người sử dụng nên tham khảo ý kiến bác sĩ, đối với trường hợp nghiêm trọng nên tìm tới sự trợ giúp từ nhân viên cấp cứu ngay lập tức.
Chúng tôi không cung cấp bất kỳ bảo hành, bảo lãnh liên quan nào liên quan đến website Hello Doctor hoặc tham vấn ý kiến bác sĩ trực tuyến của chúng tôi hoặc thông tin toa thuốc.
Bạn cần đánh giá các thông tin và kết quả từ các công cụ chúng tôi cung cấp. Nếu bạn là chuyên viên y tế chúng tôi rất hoanh nghênh bạn kiểm chứng các thông tin trên website của chúng tôi với các nguồn khác, trước khi thực hiện bất kỳ điều trị đựa trên nó. Nếu bạn là một người sử dụng, bạn nên phối hợp cùng với bác sĩ hoặc chuyên viên y tế có trình độ chuyên nghiệp để đánh giá thông tin.
Một số thông tin trên Hello Doctor đến từ bạn hoặc từ người khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thông tin này. Chúng tôi khong chịu bất kỳ trách nhiệm nào từ bất kỳ thiệt hại phát sinh từ việc bạn sử dụng thông tin trên Hello Doctor. Chúng tôi đang chọn lọc về các thông tin từ các tổ chức, và liên kết trang web khác, những thông tin này chúng tôi chỉ mang tính tham khảo, và không chịu trách nhiệm với các thông tin này.
Trong khi chờ sự phản hồi xác thực của người sử dụng chúng tôi cần phải quyết định về việc đăng tải nội dung trên trang web để đáp ứng các nhu cầu của tất cả người sử dụng.
Bạn có thể sử dụng liên kết liên hệ trên trang chủ của chúng tôi để gửi cho chúng tôi ý kiến, phê bình, nhưng nếu bạn không hài lòng với tham vấn hoặc với những nội dung của Hello Doctor, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn bằng cách ngưng sử dụng Hello Doctor.

Hello Doctor không thay thế gặp mặt trực tiếp với chuyên viên y tế.
Nội dung của trang web Hello Doctor như: văn bản, đồ họa, hình ảnh, thông tin liên kết từ các trang web, và các tài liệu trên trang web Hello Doctor được cho mục đích thông tin. Nội dung này là không dùng để thay thế cho các y tế chuyên nghiệp, chẩn đoán, hoặc điều trị. Nếu bạn cảm thấy trường hợp khẩn cấp hãy gọi bác sĩ hoặc số 115 (tại Việt Nam). Sự phụ thuộc vào bất kỳ thông tin cung cấp bởi Hello Doctor, tư vấn viên, các khách mời, hoặc người khác trên Hello Doctor là sự tự nguyện của riêng bạn.

Quyền trẻ em.
Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của trẻ em. Trang web này không có ý định thiết kế để thu hút trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ người nào chúng tôi thực sự biết là một trẻ em dưới 13 tuổi.

Sử dụng nội dung
Chúng tôi cho phép bạn xem, tải về bản sao tài liệu trên trang web, chỉ riêng cá nhân sử dụng với tính chất phi thương mại, nếu bạn thông báo bản quyền sau đây: “Bản quyền (c) 2011, Hello Doctor” và các quyền tác giả, quyền sở hữu độc quyền được chứa trong nội dung.
Nội dung được bảo vệ bởi quyền tác giả theo Việt Nam và pháp luật nước ngoài. Bất kỳ việc sử dụng nội dung không được phép bởi các điều khoản và điều kiện là vi phạm các Điều khoản và Điều kiện, có thể vi phạm: bản quyền, nhãn hiệu, và các luật khác.
Nội dung và các tính năng có thể thay đổi hoặc chấm dứt mà không cần thông báo, theo ý biên tập của Hello Doctor.
Nếu bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện, cho phép bạn sử dụng, vui lòng chấm dứt và phải hủy tất cả nội dung bản sao bạn đã thực hiện.

Trách nhiệm của Hello Doctor.
Những rủi ro sử dụng trang web Hello Doctor và nội dung là của riêng bạn.
Khi sử dụng các trang web Hello Doctor , thông tin sẽ được lan truyền qua nhiều môi trường: internet, điện thoại, văn bản… có thể vượt ra ngoài sự kiểm soát và thẩm quyền của Hello Doctor. Do vậy, Hello Doctor không chịu trách nhiệm liên quan đến việc: chậm trễ, gián đoạn, sai lạc, hay tham nhũng của bất kỳ dữ liệu nào hay thông tin khác kết hợp với sử dụng Hello Doctor.
Các trang web trên Hello Doctor và nội dung được cung cấp trên cơ sở “tham khảo”. TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM,VI PHẠM PHÁP LUẬT.
Thông tin người dùng
Người sử dụng không tải hay truyền bá bất kì thông tin hoặc nội dung riêng tư nào đến các khu vực công cộng (hỏi đáp với bác sĩ,…). Khi bạn chấp nhận gửi các thông tin nghĩa là thông tin của bạn đã không còn bảo mật.

Thông tin liên lạc
Không để thông tin các nhân liên lạc trên website Hello Doctor dưới mọi hình thức.
Thông tin liên lạc bao gồm:
– Số điện thoại
– Email
– Skype, Viber…

Mật khẩu.
Bạn có trách nhiệm:
(1) Bảo vệ mã số kích hoạt và mật khẩu;
(2) Nếu bị thất lạc mật khẩu kịp thời thống báo cho Hello Doctor .
Hello Doctor không chịu bất kỳ trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin bạn gửi, bao gồm: thông tin sức khỏe của bạn, hoặc bên thứ ba sử dụng hoặc lạm dụng thông tin.